1991 ¦ no-grad | no-city

Doživjevši granatiranje rodne Nove Gradiške 1991., umjesto drastike ratnih razaranja Antun Maračić snima prazne ulice u magli. Kao i imenom ciklusa – negacijom – ‘No-Grad’ slikama stvarnosti simbolički će pokazati posljedice rata: pustoš, beživotnost, nestanak civiliziranog i humanog...